9 millió internet-előfizetés van Magyarországon

9 millió internet-előfizetés van Magyarországon

2017. szeptember 14. 13:11, Csütörtök
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján az előfizetések száma az év felénél épte a 9,1 milliót, és 8 %-kal haladta meg az egy évvel azelőttit.

A piac koncentráltsága magas: az előfizetések több mint 96%-át 10 szolgáltató biztosította. Az internet-előfizetések 82%-át egyéni, 18%-át üzleti szerződések adták, az előbbiek részaránya 1 százalékponttal növekedett, az utóbbiaké ugyanilyen mértékben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A 2008. I. negyedév végi 2 millió internet-előfizetés 2017. II. negyedév végéig 7,1 millióval, azaz negyedévenként átlagban 4,2%-kal bővült.
*

Ezen belül a mobilinternet-előfizetések száma ezt meghaladóan, negyedévente átlagosan 7,7%-os mértékben nőtt, így 2012 I. negyedévétől már ezek tették ki az internet-előfizetések legnagyobb hányadát. A több éve tartó lendületes fejlődés mögött a szolgáltatók gyors alkalmazkodása a technológiai változásokhoz, az okostelefonok elterjedése és a folyamatos árverseny áll.


2017. II. negyedév végéig a vezeték nélküli szegmens 9,9%-kal bővült, amit elsősorban az egyre inkább megfizethető mobilinternet-előfizetések 10%-os növekedése eredményezett. Az összes internet-előfizetés 69%-át a mobilinternet tette ki, részaránya egy év alatt 1,2 százalékponttal bővült. 2017. II. negyedév végén a vezetékesinternet-előfizetések állománya (2,7 millió) 4,0%-kal haladta meg a bázisidőszakit. Ezen belül a legjelentősebb technológia az 51%-os részarányú kábelhálózatos előfizetések száma 4,3, az optikai hálózatosé 18%-kal nőtt, míg az xDSL-előfizetéseké 4,1%-kal csökkent. Az internet-előfizetéseken belül az xDSL-, az optikai és a kábelhálózaton vett előfizetések együttes aránya (30%) egy év alatt 1,1 százalékponttal csökkent.


2017 II. negyedévében az előfizetők vezetékes interneten keresztüli letöltési (500 ezer terabyte) és feltöltési forgalma (195 ezer terabyte) 42 és 37%-kal, míg a mobilinterneten bonyolított 27 ezer terabyte adatforgalma egy év alatt 62%-kal növekedett. A gördülő négy negyedév adatai szerint 2016. III. negyedévtől 2017. II. negyedévig a mobilinterneten keresztül bonyolított adatforgalom 51%-kal emelkedett a 2015. III. negyedévtől 2016. II. negyedévig tartó időszakhoz képest. 2017. II. negyedév végén a vezetékes előfizetések 22%-a a 2 Mbit/s alatti, 31%-a pedig a 10 és 30 Mbit/s közötti garantált sávszélességi tartományba tartozott. A kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományok (legalább 30 Mbit/s) az előfizetések 24%-át foglalták magukba. A vezetékes internet terén minőségi fejlődés is történt: 2017 II. negyedévében 4,9 százalékponttal eltolódtak az előfizetések a kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományok irányába.


2008 I. negyedévében az internet-előfizetésekből 34 milliárd forint nettó árbevétel származott, ami 2017. II. negyedévig 21 milliárd forinttal, azaz negyedévente átlagosan 1,3%-kal bővült. Ezen belül a kisebb részaránnyal rendelkező mobilinternet-hozzáférésből származó árbevétel negyedévente átlagosan 5,5%-kal bővült. 2017 II. negyedévében az internetszolgáltatások nettó árbevétele 55 milliárd forint volt, folyó áron 13%-kal több, mint egy évvel korábban. Az akciók és a díjak mérséklődése ellenére az árbevétel változása követte az előfizetésszám dinamikus bővülését. Az internetszolgáltatások árbevételének 45%-a a mobilinternetes előfizetésekből adódott, ami 29%-kal haladta meg a 2016. április– júniusit. Az internet-előfizetésekből származó nettó árbevételből a széles sávú, vezetékes (kábeltévés, optikai és xDSL-előfizetés együtt) internetszolgáltatások (28 milliárd forint) 52%-os arányt képviseltek, az egy évvel korábbinál 5,1 százalékponttal kevesebbet.

Kapcsolódó linkek

Listázás a fórumban