A férfiak számára fontosabb a tiszta beszéd

A férfiak számára fontosabb a tiszta beszéd

2021. szeptember 13. 18:15, Hétfő
Ezt a következtetést vonták le a kutatók az anyagban, amely a nemek közötti különbséget vázolja fel.

A párkeresés, a nemek közötti különbségek területén számos szempontot jól ismerünk, a szakemberek mellett a nagyközönség számára is nyilvánvaló, hogy a nők és a férfiak nem ugyanazon jellemzőket keresik a potenciális partnerekben. Most egy új tanulmány eredményeit tették közzé, amelyben kifejezetten a hangra, a hanghordozásra, valamint a beszéd jellegére fókuszáltak.

A The Journal of the Acoustical Society of America oldalán közzétett anyagban arról olvashatunk, hogy a csoport tagjai (akik egyébként a University of California, Irvine, valamint a Utah Egyetem háza tájáról érkeztek) összesen 42 különböző személy bevonásával kezdték meg a munkát, az ő feladatuk az előre leírt mondatok felolvasása volt. Az így elhangzó beszédeket, pontosabban az elkészített felvételeket ezt követően önkéntesek egy másik csoportja hallgatta meg, értékelve azokat, mégpedig kifejezetten abból a szempontból, hogy az egyes beszédek mennyire tették számukra vonzóbbá a felolvasót. A kutatás végén meglehetősen érdekes eredményeket kaptak, hiszen amíg a csoport egyik fele számára meglehetősen fontos volt a megfelelő és tiszta beszéd, addig a többiek már jóval kevésbé értékelték azt.

A korábbi hasonló kutatások nem vázoltak fel egyértelmű összefüggést a beszéd tisztasága, annak érthetősége, valamint a vonzódás között (bár az jól látszott, hogy a felolvasott szövegeket kevesebb hibával írjuk le, ha a felolvasó nőnemű), azonban a most összeállított anyag készítői azt a következtetést vonták le, hogy a nemek között bizony ebben a tekintetben is komoly eltérést találunk. Amíg ugyanis a női felolvasók között a szövegeket meghallgató férfi önkéntesek jelentős különbségeket tettek a beszéd tisztasága, annak érthetősége alapján, addig a női hallgatókat ez jóval kevésbé érdekelte. Nekik a jelek szerint az átlagnál férfiasabb, kifejezetten maszkulin egyedek jönnek be, így a beszéd érthetősége sokkal kevésbé fontos – ezt persze a sajtó egy része úgy kommentálta, hogy a nők leginkább az izmos és dadogó férfiak iránt érdeklődnek, ami nyilván torzítás.

A szakemberek annyit szögeztek le, hogy mindenképpen érdemes további kutatásokat elvégezni ezen a területen, hogy tisztábban lássunk, viszont ami a szexuális partner kiválasztását illeti, a beszéd érthetősége elődeinknél is fontos szerepet játszhatott, a gyakori hibák ugyanis bizonyos betegségek és rendellenességek jelenlétére utaltak, ami már az utódok nemzésére vonatkozó döntéseket is befolyásolhatta.

Listázás a fórumban