A NASA nem talált bizonyítékot földönkívüliek létezésére

A NASA nem talált bizonyítékot földönkívüliek létezésére

2023. szeptember 16. 14:22, Szombat
Közzétette az UFO-król szóló nagyon várt jelentését a NASA független kutatócsoportja. Persze ezeket az ismeretlen dolgokat az amerikai kormány már nem UFO-knak, azaz azonosítatlan repülő tárgyaknak, hanem UAP-nek, azonosítatlan anomáliáknak nevezi. Ennek oka, hogy egyrészt korántsem csak repülő tárgyakról van szó, másrészt az UFO rövidítéshez annyi bulvárszemét és negatív jelentés kapcsolódik, hogy az ilyet észlelő pilóták inkább nem is jelentették ezeket, mert tartottak a nevetségessé válástól vagy egyéb munkahelyi szankcióktól. De a lényeg: a csoport nem talált bizonyítékot arra, hogy a bejelentett UAP megfigyelések földönkívüli eredetűek lennének, mindazonáltal azt ajánlották a NASA-nak, hogy fokozza erőfeszítéseit az UAP-okkal kapcsolatos információgyűjtés terén és a Pentagon vállaljon nagyobb szerepet a felderítésükben.

A sajtótájékoztatót Bill Nelson, a NASA adminisztrátora azzal kezdte, hogy a NASA tudományos programjaival az élet nyomai után kutat a Marson és biológiai lenyomatok után kutat az exobolygók légkörében. "A NASA küldetése az ismeretlen megismerése" - mondta Nelson. Elmondta a véleményét, miszerint a Földön kívüli életnek talán trillió példája létezik, tehát hihető, hogy van intelligens élet odakint. De a jelentés szerint az UAP-k esetében a földönkívüli életnek kell a végső hipotézisnek lennie. Thomas Jeffersont idézte: "A rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek." Ilyen bizonyíték egyelőre nem létezik. "Az UAP-ok globálisan lenyűgözik az embereket. Utazásaim során az egyik első kérdés, amit gyakran kapok ezekkel az észlelésekkel kapcsolatos, és ennek a rajongásnak nagy része az ismeretlenségből fakad" - mondta Nelson. "Ha megkérdezik tőlem, hogy hiszek-e abban, hogy van élet egy olyan hatalmas univerzumban, aminek még a méretét is nehéz felfogni, akkor a személyes válaszom az, hogy igen." De Nelson szerint kicsi az esélye annak, hogy túlvilági lények látogatták meg a Földet.

Elmondta, hogy az UAP-ról szóló beszélgetést a szenzációhajhászásról a tudományos síkra akarja átterelni. Ezzel a kijelentésével Nelson korábbi szokatlan állításokra utalt, ugyanis egy júliusi kongresszusi meghallgatáson David Grusch, a Pentagon korábbi hírszerző tisztje azt vallotta, hogy az amerikai kormány bizonyítékokat rejteget lezuhant UAP-król és földönkívüliekről. Sean Kirkpatrick, a Pentagon UAP-k vizsgálatával megbízott irodájának vezetője tagadta ezeket az állításokat. Ezzel egyidőben Jaime Maussan újságíró két apró, állítólag 1000 éves testet mutatott be mexikói törvényhozóknak, amelyekről azt állította, hogy "nem emberi" lények maradványai. A tudósok ezt az állítást csalásnak nevezték, és azt mondják, hogy a múmiákat valószínűleg perui sírokból rabolták el.


A NASA kutatócsoportjának elnöke, David Spergel csillagász a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a csoport "nem talált bizonyítékot arra, hogy az UAP-k földönkívüli eredetűek lennének". A több, mint 800 nem titkosított észlelés közül, amelyeket a védelmi minisztérium ezzel foglalkozó hivatala (All-domain Anomaly Resolution Office) gyűjtött össze, és amelyekről a NASA testület első nyilvános ülésén, még 2023 májusában számoltak be, a jelentés szerint "csak egy maroknyi nem azonosítható azonnal ismert, ember okozta vagy természeti jelenségként". A közelmúltbeli észlelések közül sok időjárási ballonoknak vagy légköri zavaroknak tulajdonítható. Egyébként is a legtöbb UFO jelentés szokványos, de a bejelentő által nem ismert csillagászati objektum, például meteorok, tűzgömbök vagy akár maga a Vénusz bolygó. Egyes észlelések külföldi hatalmak megfigyelési műveleteit takarják, lásd a kínai ballon híres esete, de az amerikai hadsereg ezeket nemzetbiztonsági kérdésnek tekinti.

A NASA testülete a fizikától az asztrobiológiáig terjedő területek szakértőiből áll, a csoport által figyelembe vett UAP-adatok többsége amerikai katonai repülőgépektől származik. Ezen adatok elemzését "a szenzorok rossz kalibrálása, a többszörös mérések hiánya, a szenzorok metaadatainak hiánya és az alapadatok hiánya akadályozza". A mérések ideális készlete tartalmazna optikai képalkotó, infravörös képalkotó és radaradatokat, de nagyon kevés jelentés rendelkezik mindezekkel. A NASA csoportja a jelentésben leírja, hogy milyen típusú adatokkal lehet fényt deríteni az UAP-k mibenlétére. A szerzők megjegyzik, hogy fontos lenne csökkenteni az UAP-k bejelentésével együtt járó stigmát, mely megbélyegzés az UFO-khoz kapcsolódó évtizedes összeesküvés-elméletekből ered.

A NASA kutatói azt javasolják, hogy a Szövetségi Légügyi Hivatal segítségével gyűjtsék össze a kereskedelmi pilóták észleléseit, és ezeket kombinálják a jelentésben nem szereplő titkos észlelésekkel. A csoport tagjai nem rendelkeztek biztonsági hozzáféréssel, így csak a katonai észlelések nem titkosított részhalmazát tudták megvizsgálni. Jelenleg a kereskedelmi pilóták számára nincs anonim, országos UAP-jelentési mechanizmus. A titkos észlelésekhez való hozzáféréssel és a kereskedelmi pilóták számára az észlelések bejelentésére szolgáló strukturált mechanizmussal a legtöbb adatot az elemzési erőfeszítések vezetésével megbízott katonai hivatal kaphatná meg.


A tájékoztató fontos része volt a tudományos módszer mibenlétéről szóló előadás. A tisztviselők analógiákat használva úgy jellemezték az elemzési folyamatot, mint tűt keresni a szénakazalban, vagy elválasztani a búzát a pelyvától. A tisztviselők szerint következetes és szigorú módszertanra van szükségük az észlelések jellemzésére, hogy megtalálják a valóban rendellenes dolgokat. Spergel elmondta, hogy a kutatócsoport célja az volt, hogy jellemezze a szénát - vagyis a hétköznapi jelenségeket -, és kivonva azt megtalálja a tűt, vagyis a potenciálisan izgalmas felfedezést. Megjegyezte, hogy a mesterséges intelligencia segíthet a kutatóknak hatalmas adathalmazok átfésülésében, hogy megtalálják a ritka, rendellenes jelenségeket. A mesterséges intelligenciát már a csillagászati kutatás számos területén használják ilyen módon.

Az új jelentés az UAP-t "bolygónk egyik legnagyobb rejtélyének" nevezi. "Világszerte észleltek már olyan objektumokat az égboltunkon, amelyeket nem lehet léggömbként, repülőgépként vagy ismert természeti jelenségként azonosítani, mégis csak korlátozott számú, jó minőségű megfigyelés áll rendelkezésre. A tudomány természete az ismeretlen felfedezése, és az adat az a nyelv, amelyet a tudósok használnak univerzumunk titkainak felfedezéséhez" - áll a jelentésben. "A számos beszámoló és látvány ellenére a következetes, részletes és kurrens megfigyelések hiánya azt jelenti, hogy jelenleg nem rendelkezünk azzal az adathalmazzal, amely ahhoz szükséges, hogy végleges, tudományos következtetéseket vonjunk le az UAP-ról" - tette hozzá a jelentés.


Az előadók rámutattak az átláthatóság fontosságára, mert az UFO-kat régóta összeesküvés-elméletekkel és kormányzati eltussolással hozzák összefüggésbe. Hasonlóképpen, a júliusi kongresszusi UAP-meghallgatáson is az átláthatóság szükségességére összpontosított a vita nagy része. A NASA által gyűjtött összes tudományos adatot közzéteszik különböző weboldalakon, és a tisztviselők elmondták, hogy ugyanezt kívánják tenni a nem titkosított UAP-adatokkal is.

Korábban a Pentagon már közzétett néhány UAP-ügyet, és ezek a haditengerészeti repülők által az Egyesült Államok keleti és nyugati partjainál készített videófelvételek rejtélyes repülőgépeket mutatnak, amelyek sebessége és manőverezőképessége meghaladja az ismert repülési technológiákat, és amelyeken nem látható semmilyen meghajtási eszköz vagy repülésvezérlő felület. A jelentés szerint a védelmi és hírszerzési elemzők nem rendelkeztek elegendő adattal ahhoz, hogy meghatározzák a tárgyak némelyikének természetét, míg néhányat esetleg légköri jelenségként, egy másik országból érkező fejlett repülőgépként vagy ártalmatlan tárgyként, például időjárási ballonként lehetett magyarázni.


A NASA bejelentette az UAP-kutatás új igazgatójának kinevezését is, de nem nevezték meg ki lesz az. Dan Evans, a NASA tudományos részlegének vezető kutatója és a csoport tagja elmondta, hogy "részben" a testület többi tagját a munkájuk során ért zaklatások miatt tartják titokban az új igazgató kilétét. Az új UAP-kutatási igazgató fogja kezelni "a központosított kommunikációt, az erőforrásokat és az adatelemzési képességeket, hogy létrehozzon egy robusztus adatbázist a jövőbeli UAP-k értékeléséhez" - közölte a NASA.

"A NASA számos meglévő és tervezett föld- és űrmegfigyelési eszközzel rendelkezik, valamint a történelmi és jelenlegi adatsorok kiterjedt archívumával, amelyeket közvetlenül fel kell használni az UAP megértéséhez" - áll a testület jelentésében. "Bár a NASA földmegfigyelő műholdakból álló flottája jellemzően nem rendelkezik a viszonylag kis méretű objektumok, például az UAP-k észleléséhez szükséges térbeli felbontással, korszerű érzékelőik közvetlenül felhasználhatók a helyi földi, óceáni és légköri állapotok vizsgálatára, amelyek térben és időben egybeesnek az eredetileg más módszerekkel észlelt UAP-kkal" - áll a jelentésben. Nicky Fox, a NASA tudományos vezetője nem volt hajlandó megmondani, hogy az ügynökség mekkora összegű finanszírozást kíván elkülöníteni az UAP-követési erőfeszítések folytatására.

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások