A GVH 30 millióra bünteti az Invitelt

A GVH 30 millióra bünteti az Invitelt

2006. június 23. 11:52, Péntek
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. 2005-ben ügynöki közreműködéssel végzett ügyfélszerzése során a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott a közvetítő-választás egyes lényeges tulajdonságairól.

A GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a szolgáltató azon 2005. évi tájékoztatása képezte, mellyel ügynöki közreműködéssel ügyfeleket kívánt megnyerni ún. közvetítő-választással történő szolgáltatásának igénybevételére. Kifogást emeltek a közvetítő-választás formáiról, a havidíj-fizetési kötelezettségről, valamint a fogyasztót megillető elállási jogról adott tájékoztatással kapcsolatban, amelyért az Invitel 30 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

A hatályos szabályozás értelmében a távközlési szolgáltatók túlnyúlhatnak vezetékes szolgáltatásuk területén – vagy éppen vezetékes hálózat hiányában is – igényelhetik a távbeszélő szolgáltatóktól, hogy az ő vezetékes hálózatukon – ellenérték fejében – maguk is hangszolgáltatást nyújthassanak. Mindezt úgy, hogy a fogyasztók havidíj fizetési kötelezettsége eredeti szolgáltatójukkal szemben fennmarad. A közvetítőválasztás egyik formája a közvetítő előválasztás, ekkor az előfizetői szerződésben általánosan kötik ki a közvetítő szolgáltatót és a hívás közvetítőválasztó előtét-hívószám (értsd: számsor) alkalmazása nélkül lehetséges, a másik a hívásonkénti közvetítőválasztás, mely esetben az előfizető egy-egy híváshoz a közvetítő szolgáltatót adott négyjegyű behívószám tárcsázásával – az esetleges előválasztástól is eltérően – határozza meg.

A versenytörvény szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A vállalkozásoknak a piacon közzétett tájékoztatásaikban olyan információt nem tarthatnak vissza, amely a fogyasztói döntésre befolyással lehet. A vállalkozás által használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. A bármilyen módon megtévesztésre alkalmas információ tehát akkor ütközik a versenytörvénybe, ha az ésszerűen eljáró fogyasztókat olyan döntésre sarkalja, amit a valós információ ismeretében nem hoztak volna meg.

A GVH a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmasnak ítélte az Invitelnek azon tájékoztatását, melyben a vállalkozás a havidíj összegét 0 Ft-ban jelölte meg, mert mellőzte annak figyelembevételét, hogy a fogyasztónak nemcsak magával az Invitellel, hanem az adott hozzáférési szolgáltatóval is jogviszonyban kell állnia, s ily módon a fogyasztónak eredeti szolgáltatója részére havi előfizetési díjat kell fizetnie. Jogsértésnek minősült a közvetítőválasztás két formájának ellentmondásos, nem egyértelmű közlése, amely hiányában a fogyasztó elveszítheti azokat a kedvezményeket, amelyeket egyébként élvezne az eredeti szolgáltatójától, s erre is visszavezethetően az Invitel ígéretével szemben telefonálási költsége nem alacsonyabb, hanem magasabb lenne.

Megállapítást nyert továbbá, hogy az Invitel a szerződés megkötésekor a fogyasztókat nem tájékoztatta írásban elállási jogukról, mely mulasztás szintén alkalmas volt a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására. A GVH az Invitelt jogsértő magatartásáért 30 millió Ft versenyfelügyeleti bírsággal sújtotta.

Kapcsolódó linkek

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások