GVH vélemény a hírközlési piacról

GVH vélemény a hírközlési piacról

2006. július 18. 13:45, Kedd
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) legfrissebb tanulmányában átfogó elemzést nyújt az elektronikus hírközléspiaci verseny és szabályozás kérdéseiről, miután a 2002-es piacnyitás eredményei érzékelhetően kézzelfoghatóbbak, illetve a verseny jövőbeni alakulásának irányai is jól megragadhatóak. A dokumentumban kifejtettekkel kapcsolatban a hivatal várja az érdekeltek véleményét.

A GVH legutóbb 1999-ben jelentkezett átfogó, elektronikus hírközlést érintő, nyilvánosság számára is hozzáférhető versenypolitikai elemzéssel. Az akkori állásfoglalás a hatályos jogszabályi környezet kritikai értékelésére és a küszöbön álló liberalizáció jóléti hatásainak feltérképezésére irányult.

A GVH hét év után - a liberalizáció során megszerzett tapasztalatok birtokában -, olyan időpontban nyilvánít ismét véleményt az elektronikus hírközlés piaci verseny és szabályozás alakulásáról, amikor a piaci folyamatok jövőbeni alakulása, fejlődésének irányai jól leírhatók. Míg 2002-ben a szabályozás, addig mára a piacnyitás eredményeként a verseny kedvező alakulása miatt lehet az elektronikus hírközlés piacai (távközlés, informatika, média) vonatkozásában fordulópontról beszélni.

A dokumentum a 2002-es piacnyitás átmeneti eredménytelenségének okain túl részletesen foglalkozik az elektronikus hírközléspiaci verseny jelenlegi és jövőbeni alakulásával a konvergenciára tekintettel, a valószínűsíthető változások fényében kitér a szabályozást érő kihívásokra, bemutatja a versenyjog és szektor-specifikus szabályozás viszonyát és a GVH elektronikus hírközlési piacokat érintő eddigi versenyfelügyeleti eljárásainak tapasztalatait. Az észrevételek és javaslatok között szerepel egy független, multiszektor szabályozó hatóság létrehozásának gondolata is, melynek létrehozásával többek között összeadódnának a szabályozási ismeretek, így növekedne a munka szakmai minősége a szabályozási költségek egyidejű csökkenésével.

A dokumentum főbb következtetései között a GVH hangsúlyozza, hogy a hivatal továbbra is kiemelkedő feladatának tartja a kartellek elleni küzdelmet, amellett, hogy a jövőben biztosítani kívánja az erőfölénnyel való visszaélések megítélése során a befektetések védelmét és az innováció ösztönzését, melynek érdekében a GVH nyitott a piaci szereplők jogsértést kiküszöbölő kötelezettség-vállalásaira. Hasonlóképpen a GVH az elektronikus hírközlési piacokon jelentkező összefonódásokat is a meghatározó innovációra figyelemmel kívánja értékelni úgy, hogy a felmerülő esetleges versenyhátrányok kiküszöbölésére az érintett piaci szereplők közreműködése mellett, a hosszú távon fenntartható és fogyasztói jólétet maximalizáló hatásos versenyt biztosító kötelezettségek előírása révén kerüljön sor.

A GVH jelen dokumentum közreadásával nem titkoltan más liberalizálás alatt álló iparágak szabályozása számára is követendő példának kívánja állítani az európai és magyar elektronikus hírközléspiaci verseny és szabályozás alakulását, különösen is a versenyjog és szektor-specifikus szabályozás egymást kiegészítő viszonya és az ex-ante szabályozás versenyjogi elveken nyugvó természete vonatkozásában. A GVH 2006. szeptember 15-ig várja az érintettek véleményét a közreadott versenypolitikai állásponttal kapcsolatban, amely várhatóan 2006 októberében szakmai konferencia keretében kerül megvitatásra.

Kapcsolódó linkek

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások