Kartellezett az Albacomp és a Synergon

Kartellezett az Albacomp és a Synergon

2006. szeptember 6. 13:29, Szerda
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 2006. szeptember 5-én tartott tárgyalásán kihirdetett határozatában megállapította, hogy az Albacomp Számítástechnikai Rt. valamint a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Rt. a Paksi Atomerőmű Rt. ún. HR projektjének elnyerése érdekében versenykorlátozó megállapodást kötöttek. A jogellenes magatartásáért mindkét vállalkozás egyaránt 10-10 millió forint versenyfelügyeleti bírságot köteles megfizetni.

A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság (továbbiakban: PA Rt.) 2004. április 27-én egyfordulós, meghívásos versenyeztetési eljárást hirdetett a PA Rt.-nél "a produktív üzemben működő Oracle Applications humán - és bérszámfejtési rendszer (továbbiakban: Oracle HR) bevezetett moduljainak felülvizsgálatára és a verzióváltás megvalósítására, valamint a rendszer funkcionális körébe tartozó egyéb humán vonatkozású alkalmazásfejlesztések megvalósítására tanácsadói és projektvezetői szerepkörben".

A versenytörvény szerint jogellenes a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. A versenyjogi értelemben tiltott megállapodáshoz szükséges és egyben elegendő feltétel, ha az érintett felek akarategyezsége a bizonyítékok összessége alapján megállapítható.

A GVH Versenytanácsa szerint a döntően e-mail formátumú bizonyítékok alapján megállapítható volt, hogy a Synergon és az Albacomp között a Paksi Atomerőmű HR tendere kapcsán megállapodás jött létre, amely alkalmas volt a verseny eredményének befolyásolására. A bírság kiszabásakor ugyanakkor a GVH figyelembe vette, hogy a megállapodás hatása a versenyre nem volt érezhető, mert az Albacomp ajánlata utóbb érvénytelennek bizonyult.

A projekt értékéhez viszonyítottan arányos bírság kiszabását indokolttá tette, hogy a GVH elvi fontosságot tulajdonít a kartellek feltárásának és szankcionálásának. A piaci versenyben résztvevő vállalkozásokkal szemben alapvető elvárás, hogy a megmérettetésben egymástól függtelenül vegynek részt, mert így biztosítható a megrendelő és végső soron az egész gazdaság számára optimális végeredmény.

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások