Az NHH közzétette 2007-es munkatervét

Az NHH közzétette 2007-es munkatervét

2007. március 19. 12:17, Hétfő
A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa közzétette 2007-es munkatervét, amelyben kilenc fő feladatot jelölt meg.

A feladatok három célterületre, a működési és szervezeti folyamatokra, a szabályozási fókuszterületekre, illetve a hatóság piaci, társadalmi és intézményi kapcsolatrendszerére összpontosítanak. A 2007. évi fő szakmai orientációt az eddigieknél is határozottabban a konvergencia kihívásokra történő reagálás adja, míg a hatósági működés, illetve a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer esetében a hatékonyság, az átláthatóság és a minőségi szemlélet erősítése a meghatározó.

A hírközlés, a média, az informatika és a szórakoztatóipar technológiai és üzleti értelemben vett közeledését jelző konvergenciafolyamatai egyre erősebbek, a ma még csak tervezőasztalon létező technológiai, üzleti és szolgáltatási innovációk pedig jelentős változást hozhatnak a távközlés és médiaszolgáltatások piacán, ami nyilvánvalóan az NHH piacszabályozási és piacfelügyeleti tevékenységét is érinti.

A 2007-es esztendőben minden bizonnyal számos konvergenciajelenséggel találkozhatunk majd, s ezek minden alkalommal felvetik annak a kérdését, hogy van-e mód a piaci mechanizmusok hatékony és torzulásmentes érvényesülésére vagy aktuális lehet a szabályozási feltételek módosítása. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szükséges beavatkozás halogatása éppoly káros lehet, mint a szabályozási környezet elhamarkodott megváltoztatása - éppen a megfelelő mértékű, jól időzített és a korrigálni kívánt piaci hibával arányos beavatkozás kimunkálásában áll a konvergenciajelenségeket folyamatosan elemző hatóságok felelőssége, mondta Pataki Dániel, az NHH elnöke a 2007-es munkaterv kapcsán.

A műsorterjesztés területén is bekövetkező digitális technológiára történő átállás számos új lehetőséget hordoz magában: az információs piac bővülése, a gazdaság és a foglalkoztatás növekedése várható, előmozdítva az életminőség javulását, a fogyasztói választék bővülését, a kulturális sokszínűséget és a versenyképesség erősödését. A digitális technológia bevezetésének további hatása, hogy eltűnhetnek a frekvenciaszűkösségből fakadó versenykorlátozó tényezők, ami a médiapluralizmus kiteljesedéséhez és a tartalomszolgáltatások jelentős bővüléséhez vezet.

A szolgáltatások konvergenciája csökkenti az egyes piacok megkülönböztethetőségét, és lehetővé teszi, hogy az egyes piacokon erőfölénnyel bíró szolgáltatók más piacokra is kiterjesszék előnyüket. A kombinált szolgáltatáscsomagok terjedése versenyelőnyhöz juttathatja a nagyobb, integrált szolgáltatásokkal rendelkező szereplőket, és csökkentheti a fogyasztói átláthatóságot és váltási lehetőséget.

Ezzel szemben az új, feltörekvő technológiák, a hang- és adatszolgáltatások több platformra történő megoszlása, valamint az értéklánc elemeinek szétválása növelheti a versenyt. Ezért a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak figyelemmel kell kísérnie a piaci trendek alakulását, hogy a negatív hatásokat minimalizálja, a pozitív fejlemények kialakulását pedig elősegítse. A cél egyfelől hosszú távon a szűk keresztmetszetek megszüntetése, másfelől pedig, amíg e szűk keresztmetszetek léteznek, meg kell akadályoznia, hogy ezek "birtokosai" az abból adódó piaci erőfölényükkel visszaéljenek.

A hírközlési szektorban kibontakozó konvergencia folyamatok egyre inkább új válaszokat kívánnak a piac szabályozása és felügyelete tekintetében egyaránt. Az NHH mindenkor a megfelelő időben és szakmai szempontból megalapozott válaszokat kívánja adni a piaci folyamatokban bekövetkező változásokra, amelyhez folyamatosan fejlesztenie kell működésének hatékonyságát és hazai, valamint nemzetközi kapcsolatrendszerét is. Az intézményi működés fejlesztése, hatékonyságának és reakcióképességének növelése, valamint a széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztése nélkülözhetetlen támogató szerepet játszik a megfogalmazott szakmai feladatok megvalósíthatóságában.

Kapcsolódó linkek

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások