Jogi rémálom az elektronikusan tárolt adat

Jogi rémálom az elektronikusan tárolt adat

2010. november 10. 10:40, Szerda
Magyar jogászok elmondása szerint az elektronikusan tárolt információk növekvő mennyisége miatt egyre nehezebb teljesíteni mindennapi feladataikat -

A Symantec magyar jogászokat kérdezett az elektronikusan tárolt információk (ESI) kezelése során felmerülő kihívásokról. Az ESI legfontosabb formái közé a szöveges dokumentumok, e-mailek, adatbázisok tartoznak, melyek a magyar jogászok 90%-ának munkájában töltenek be jelentős szerepet. A magyarországi felmérést egy nemzetközi kutatás előzte meg, melyet a cég az EMEA régión belül végzett 5000 jogász részvételével. A 2010 októberében végzett magyarországi kutatásban 100 magyar jogászt kérdeztek meg az ESI növekvő szerepéről. A Symantec által végzett nemzetközi és magyar felmérésben azt vizsgálták, hogy a jogászok milyen korlátokkal és kihívásokkal szembesülnek az elektronikusan tárolt információk előhívása (e-discovery) kapcsán.

Érdekes eltérések figyelhetőek meg a magyar és a nemzetközi kutatás eredményei között. Bár az ESI jelentőségét figyelembe véve nem volt lényeges különbség, ezzel szemben az ESI által tapasztalható eredményeket tekintve a magyar jogászok sikeresebbnek bizonyultak nemzetközi társaiknál. A Symantec mindkét felmérésben az ESI jelentőségét az alapján mérték, hogy mekkora jelentősséggel bír az elektronikusan tárolt információ a jogászok mindennapi munkájában. A magyar jogászok 84%-a vallotta jelentősnek az ESI szerepét napi feladataik ellátásában, ez az arány külföldi társaiknál 90% volt.


Az ESI azonosítása során fellépő legnagyobb kihívások a magyar jogászok körében

A hasonlóan magas százalék arányok mellett az ESI-nek köszönhető sikeresség tekintetében a magyar jogászok jobbnak bizonyultak. Ugyanis a megkérdezett külföldi jogászok 51%-a állította, hogy okozott már problémát a növekvő adatmennyiségben való tájékozódás és ez sokszor vezetett perek elvesztéséhez, jogszabályváltozások figyelmen kívül hagyásához illetve perek és bírósági eljárások megszüntetéséhez, míg Magyarországon ez az arány csupán 15% volt. Bár sikerességet tekintve jobbnak bizonyultunk külföldi jogász társainknál, mégis a megkérdezett jogászok szerint a legnagyobb kihívást a növekvő ESI mennyiség és az időhiány jelenti.

A magyar jogászok 51%-a kritikus jelentőségűnek tartja a rohamosan növekvő adatmennyiséget, így egyre nagyobb problémát jelent mindennapi munkájuk hatékony ellátása. Az ESI mennyiségét tekintve a válaszadók 60%-a állította, hogy az adatok az elmúlt 5 év során legalább a duplájára nőttek, 17%-uk szerint meg is többszöröződtek. A növekvő ESI mennyiség előhívásánál a legnagyobb kihívást az időhiány okozza és emellett minden ötödik jogász véli úgy, hogy az ESI-t létrehozó releváns szervezetek túl sok ismeretanyagot bocsátanak ki. A sikeres bizonyítékokhoz szükséges információk összeállításánál a duplikált fájlok, az információk nehézkes lokalizálása, illetve a dokumentumok rendszerezése jelenti a legnagyobb kihívást. A magyar jogászok 50%-a elsősorban a keresési technológiák fejlődésben látja az ESI-k kezeléséből adódó problémák megoldását.


Az ESI leggyakoribb formái a magyar jogászok körében

"Egy erős, perdöntő bizonyíték összeállításának nehézsége egyértelmű volt azokban az időkben, amikor az ügyvédeknek még egyesével kellett átlapozniuk több száz vagy ezer aktát. Azonban az elektronikusan tárolt adatok növekedésével mára ez a szám több millió fájlra növekedett. Bár felmérésünkben a magyar jogászok sikeresebbnek bizonyultak külföldi társaiknál, mégis egyre nagyobb kihívást jelent számukra a növekvő adatmennyiséggel járó időhiány. A jó hír az, hogy a jogászok is elismerik azt a tényt, hogy az e-discovery technológiája képes hatékonnyá és - mindenek előtt - kezelhetővé tenni az elektronikus információkat"- mondta Gombás László, a Symantec magyarországi képviseletének szakértője.

Kapcsolódó linkek

Listázás a fórumban