A letölthető szoftverek licenceivel is lehet kereskedni

A letölthető szoftverek licenceivel is lehet kereskedni

2012. július 3. 14:38, Kedd
Az Oracle beperelte a használt szoftvereket árusító UsedSoft céget, mivel az a cég használt szoftverlicenceit felvásárolta és újra eladta, de az Európai Unió Bírósága szerint ez nem jogsértő.

Az Oracle kliens/szerver módon működő számítógépi programokat fejleszt, amelyeket többek között az internetről való letöltés útján forgalmaz. A vevő a program példányát közvetlenül az Oracle honlapjáról tölti le. Az ilyen programra vonatkozó, licencszerződésben biztosított felhasználási jog magában foglalja e program egy példányának valamely szerveren történő tárolásához való jogot és az annak lehetővé tételére vonatkozó jogot, hogy a program példányához legfeljebb 25 felhasználó - a munkaállomására való letöltés útján - hozzáférhessen. A licencszerződések alapján a vevő határozatlan időre, át nem ruházható, a belső szakmai céljaira fenntartott használati jogot szerez a programon. A karbantartási szerződések alapján az Oracle internetes oldaláról az érintett program naprakésszé tett változatai és a hibák kijavítását lehetővé tévő programok (patchek) is letölthetőek.

A UsedSoft nevű német társaság az Oracle vevőitől vásárolt licencek forgalmazásával foglalkozik. A UsedSoftnak a programmal még nem rendelkező vevői a "használt" licenc megszerzését követően közvetlenül az Oracle internetes oldaláról töltik le ezt a szoftvert. Azok a vevők, akik már rendelkeznek ezzel a programmal kiegészítő jelleggel további felhasználók számára megvásárolhatják a licencet vagy a licenc egy részét. Ebben az esetben a vevők a programot közvetlenül ezen további felhasználók munkaállomásaira töltik le.

A Oracle keresetet indított a német bíróságok előtt a UsedSoftot ezen gyakorlattól való eltiltása érdekében. A jogvitában utoljára eljáró Bundesgerichtshof (legfelsőbb bíróság, Németország) az EU bírósághoz fordult a számítógépi programok jogi védelméről szóló irányelv ezen összefüggésben való értelmezése érdekében. Ezen irányelv szerint a számítógépi program valamely példányának a szerzői jog jogosultja által vagy az ő hozzájárulásával az Unión belül történő első eladása kimeríti az adott példány Unión belüli terjesztésére vonatkozó jogot. Ennélfogva az a jogosult, aki az Unió valamely tagállamának területén forgalomba hozta a program egyik példányát elveszíti a jogosultságot, hogy tiltakozzon ezen példány újraeladása ellen.

Az Oracle arra hivatkozott, hogy az irányelv szerinti jogkimerülés elve nem vonatkozik az internetről letöltött számítógépi programok használati licenceire. A bíróság mai ítéletében azt mondta ki, hogy a terjesztési jog kimerülésének elve nem csak akkor alkalmazandó, ha a jogosult anyagi adathordozón, így CD-ROM-on vagy DVD-n forgalmazza a programjának példányait, hanem akkor is ha azt az internetes oldaláról történő letöltés útján terjeszti.


Ha a szerzői jog jogosultja a vevője rendelkezésére bocsátja a program egyik - anyagi vagy immateriális - példányát, és egyidejűleg díjfizetés ellenében licencszerződés megkötésével vevője számára határozatlan időtartamra biztosítja az e példány használatára vonatkozó jogot, azzal ez a jogosult eladja ezt a példányt, és kimeríti a terjesztésre vonatkozó kizárólagos jogát. Az ilyen ügylet a példány tulajdonjogának átruházásával jár, ennélfogva a jogosult ezt követően akkor sem tiltakozhat e példány újraeladása ellen ha a licencszerződés a további átruházást megtiltja.

A Bíróság többek között arra mutat rá, hogy a terjesztési jog kimerülése elvének kizárólag az anyagi adathordozón eladott szoftverekre való korlátozása lehetővé tenné, hogy a szerzői jog jogosultja az internetről letöltött példányok újraeladását ellenőrzése alatt tartsa, és minden egyes újraeladás alkalmával újabb díjazást igényeljen, jóllehet az érintett példány első eladásából már részesedett. Az internetről letöltött programok példányai újraeladásának ilyen korlátozása meghaladná az érintett szellemi tulajdon sajátos tárgyának megóvásához szükséges mértéket.

A bíróság kiemeli, hogy a a terjesztési jog kimerülése kiterjed a számítógépi programnak a szerzői jog jogosultja által eladott, kijavított és naprakésszé tett példányára is. Ugyanis még ha a karbantartási szerződés határozott időre is szól, az ilyen szerződés alapján kijavított, megváltoztatott vagy kiegészített funkciók szerves részét képezik az eredetileg letöltött példánynak, és azokat a vevő időbeli korlátozás nélkül használhatja. Azonban az első megszerző által megszerzett több felhasználós licenc nem megosztható, és nem lehet csak annak egy részét újra eladni.

A Bíróság kimondja, hogy a szoftver eredeti megszerzője az újraeladás időpontjában a saját számítógépére letöltött példányt köteles használhatatlanná tenni. Amennyiben azt tovább használná, megsértené a számítógépi program megalkotójának a programra vonatkozó kizárólagos többszörözési jogát.

A kizárólagos terjesztési jogtól eltérően a kizárólagos többszörözési jog nem merül ki az első eladással. Az irányelv mindazonáltal engedélyezi az összes ahhoz szükséges többszörözést, hogy a számítógépi programot az azt jogszerűen megszerző személy a rendeltetési célnak megfelelően használja. Az ilyen többszörözéseket nem lehet szerződésben megtiltani. A Bíróság ebben az összefüggésben úgy válaszol, hogy ebben az értelemben jogszerű megszerzőnek minősül azon példány összes későbbi megszerzője, amely esetében a szerző jog jogosultjának terjesztési joga kimerült. Ez a megszerző tehát jogosult letölteni a számítógépére azt a példányt, amelyet számára az első megszerző adott el.

Az ilyen letöltést a számítógépi program szükséges többszörözésének kell tekinteni, amelynek azt kell lehetővé tennie, hogy a programot az új megszerző a rendeltetési céljának megfelelően használhassa. Ennélfogva, a felhasználói licenc új megszerzője, így a UsedSoft vevője, az érintett számítógépi program kijavított és naprakésszé tett példányának "jogszerű megszerzőjeként" jogosult letölteni ezt a példányt a szerzői jog jogosultjának internetes oldaláról.

Kapcsolódó linkek

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások