Visszakövethetővé teszi a kriptovaluta-átutalásokat az EU

Visszakövethetővé teszi a kriptovaluta-átutalásokat az EU

2023. május 16. 12:33, Kedd
A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el - közölte az uniós tanács.

A tanácsi közlemény szerint a pénzátutalásokra vonatkozó, a kriptoeszközök átutalására is kiterjesztett szabályok pénzügyi átláthatóságot biztosítanak a kriptoeszköz-átváltások esetében, és a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak megfelelve szavatolják, hogy a kriptoeszközöket ne használják fel bűncselekmények elkövetésére. Az új szabályok értelmében a kriptoeszköz-szolgáltatók - a tranzakció tárgyát képező kriptoeszközök összegétől függetlenül - kötelesek összegyűjteni és hozzáférhetővé tenni bizonyos adatokat az általuk lebonyolított kriptoeszköz-átutalások kezdeményezőjéről és kedvezményezettjéről. Ez biztosítja az átutalások visszakövethetőségét, ezáltal az esetleges gyanús ügyletek könnyebb azonosítását és letiltását.

"Nagyon örülök, hogy ma teljesítjük ígéretünket, miszerint megkezdjük a kriptoeszközök ágazatának szabályozását. A közelmúlt eseményei megerősítették, hogy sürgősen szükség van olyan szabályok bevezetésére, amelyek jobban védik az ezekbe az eszközökbe fektető európaiakat, és megakadályozzák a kriptoiparral való visszaélést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása céljából" - áll Elisabeth Svantesson, Svédország pénzügyminiszterének nyilatkozatában, aki a Tanács elnökségeként elnökölt a tárgyalásokon.

Az irányelv javítani fogja a tagállamoknak az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés felderítésére és leküzdésére való képességét azáltal, hogy az EU-ban székhellyel rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók számára előírja - függetlenül azok méretétől -, hogy tegyenek jelentést az EU-ban lakóhellyel rendelkező ügyfelek ügyleteiről. Az aktualizált irányelv hatálya kiterjed majd a pénzügyi intézmények elektronikus pénzek és központi banki digitális fizetőeszközök tekintetében fennálló jelentéstételi kötelezettségeire, valamint a természetes személyek által igénybe vett, határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos automatikus információcserére is.

A kriptoeszközökre, az elektronikus pénzre és a központi banki digitális fizetőeszközökre vonatkozó új jelentéstételi követelmények 2026. január 1-jén lépnek hatályba. Az új szabályok végleges elfogadásához még az Európai Parlament véleménye szükséges.

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások