A GVH a versenykultúra fejlesztése mellett

A GVH a versenykultúra fejlesztése mellett

2006. június 2. 11:15, Péntek
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2006. május 23-án internetes honlapján nyilvános vitára bocsátotta a magyarországi versenykultúra fejlesztése érdekében kidolgozott koncepcióját.

A versenytörvény újonnan hatályba lépett rendelkezései immár törvényi szinten a GVH elnökének feladataként jelenítik meg a magyarországi versenykultúra fejlesztésében való közreműködést. A versenytörvény a GVH számára feladatként elsősorban a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztését (a versenyből fakadó előnyökkel kapcsolatos felvilágosító munkát, tájékoztatást), valamint a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulást határozza meg.

A versenykultúra fejlesztése, a versenyfelügyeleti és a versenypártolási munka mellett, a GVH gazdasági verseny védelme érdekében végzett tevékenységének harmadik pillérét jelenti. A feladat átlátható és maradéktalan ellátása érdekében a GVH-n belül Versenykultúra Központ (VKK) néven önálló szervezeti egység alakult, amelynek feladata lesz a versenykultúra fejlesztésével kapcsolatos munkák elvégzése, koordinálása, az esetleges igények felmérése és begyűjtése.

A VKK keretében megvalósítandó feladatokkal a GVH a versenyjoggal, a verseny témájú közgazdasági elemzésekkel foglalkozó felsőoktatási intézmények diákjait, oktatóit; az alap- és középfokú oktatásban résztvevő, érdeklődő tanárokat, tanulókat; elméleti szakembereket; kutatókat; versenyjogi jogviták megítélésével és eldöntésével kapcsolatba kerülő bírákat; a hivatal eljárásaival, a versenyfelügyeleti munkájával kapcsolatba kerülő kis-és középvállalkozásokat célozza meg. Ehhez jönnek még a közigazgatásban dolgozó azon munkatársak és döntéshozók, akik munkájuk során a versenyterülettel valamilyen módon kapcsolatban kerülnek, ideértve az országgyűlési képviselőket és szaktanácsadóikat is.

A 2006. évre előirányzott feladatok között szerepel idegen nyelvű szakkönyv fordítása és megjelentetése, ismeretterjesztő kiadványok készítése, szakmai rendezvények szervezése, illetve támogatása. Fontos továbbá a szakmai pályázatok meghirdetése, oktatási – tudományos - kutatási projektek támogatása, a versenykultúrát terjesztő és fejlesztő szervezetekkel (pl. fogyasztóvédő civil szervezetekkel) és a bírákkal való együttműködés kialakítása, s munkájának támogatása, illetve a "verseny napja" koncepciójának kidolgozása. Ennek előkészítését a VKK a nyilvános tájékoztató közzétételével egyidejűleg, az abban foglalt elvek szem előtt tartásával, megkezdte.

Kapcsolódó linkek

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások