Nem sérti a versenytörvényt a HP - E.ON szerződés

Nem sérti a versenytörvényt a HP - E.ON szerződés

2011. július 29. 11:50, Péntek
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte a Hewlett-Packard GmbH-nak az E.ON IT GmbH és a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó egyéb vállalkozások eszközeinek, munkavállalóinak és szerződéseinek átvételével történő összefonódását.

A Hewlett-Packard GmbH (HP) és az E.ON IT GmbH (E.ON IT) között létrejött keretszerződés értelmében az E.ON csoport Európa tizennégy országában kiszervezi az informatikai szolgáltatásokat, amelyeket ezt követően 5 évig a HP csoporttól fog igénybe venni (a szerződés azonban további 2 évvel meghosszabbítható). Ennek keretében a HP csoport az E.ON által a számítástechnikai szolgáltatások nyújtásához használt eszközöket és munkavállalókat, valamint a kapcsolódó szerződéseket átveszi; az eszközöket a szerződés időtartama alatt szükség szerint lecseréli. A HP ezen átvett vagyontárgyakat elsődlegesen az E.ON ellátására kívánja felhasználni, de a szerződés nem zárja ki az egyéb célra történő hasznosítás lehetőségét.

A Hewlett-Packard csoport globális információtechnológiai szervezet, széles portfólióval a hardverek, szoftverek és szolgáltatások terén, amelyeket világszerte értékesítenek fogyasztóknak, vállalkozásoknak és intézményeknek egyaránt. Az E.ON csoport az európai energetikai piac egyik meghatározó szereplője, elsősorban a villamos energia és a gázszolgáltatás területén. A csoporton belüli informatikai tevékenységeket, illetve azok koordinálását a tranzakciót megelőzően az E.ON IT végezte.

A Gazdasági Versenyhivatalnak a tranzakcióval összefüggésben elsőként abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az a magyar jog szerint összefonódásnak minősül-e. Ezzel kapcsolatban a GVH megállapította, hogy a vizsgált 5 éves, további 2 évvel meghosszabbítható kiszervezési (outsourcing) megállapodás - az egyéb szerződéses rendelkezésekre is figyelemmel - a versenytörvény alapján összefonódásnak tekintendő, mivel az irányítási viszonyok tartós megváltozását eredményezi. A fúzió hatásainak vizsgálata körében a GVH arra a következtetésre jutott, hogy az összefonódás nem jár érdemi versenykorlátozó hatással - tekintettel többek között arra, hogy az érintett informatikai piacokon több versenytárs is jelen van -, ezért a tranzakciót engedélyezte.

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások