Szilícium-alapú fényforrás processzorok összekapcsolására

Szilícium-alapú fényforrás processzorok összekapcsolására

2011. október 10. 10:58, Hétfő
A Fujitsu Laboratories kompakt szilícium-alapú fotonikai fényforrást fejlesztett nagy sávszélességű processzor-összekapcsolási megoldásokhoz.

Az utóbbi időben kb. másfél évente megduplázódott a szuperszámítógépek teljesítménye. Jelenleg folynak a kutatások az exaflop-kategóriájú szuperszámítógépek megépítésére, amelynek céldátuma 2020. Az ilyen ultragyors számítógépek megalkotásához olyan nagy sebességű és kapacitású összekapcsolási megoldásokra lesz szükség, amelyekkel a processzorok másodpercenként többször tíz terabites sebességgel tudnak adatokat továbbítani egymásnak. Ám a jelenlegi rézkábel-alapú elektromos csatlakozók felső sebességhatáruk felé közelednek. Emiatt kutatások indultak a processzorok közötti optikai csatlakozási lehetőségek vizsgálatára.

A processzorok közötti nagy kapacitású optikai csatlakozás biztosítása érdekében komoly kutatások indultak a szilícium-alapú fotonikára épülő optikai adóvevők fejlesztésére. A szilícium-alapú fotonika lehetővé teszi az optikai adóvevők méretének miniatürizálását, így az egységek a CPU-k mellett, nagy sűrűségben helyezhetők el. És mivel szilícium-alapú félvezető-gyártási technológiával készülnek, nagy volumenben, kis költséggel állíthatók elő.

A Fujitsu Laboratories bejelentette, hogy kompakt szilícium-alapú fotonikai fényforrást1 fejlesztett a processzorok közötti nagy volumenű, gyors adatátvitelt támogató optikai csatlakozó megoldások optikai adóvevő egységéhez. Korábban, ha az optikai adóvevőkbe épített szilícium-alapú fotonikai fényforrás és a fényforrás által kibocsátott fénybe adatokat kódoló optikai modulátor hőingadozást észlelt, potenciálisan megszűnhetett az összhang a fényforrás és a modulátor hullámhossza között, aminek következtében a fény nem továbbított információt. Ezért a működési hullámhosszok összhangjának fenntartásához hőszabályozásra volt szükség.

A fényforrás és a modulátor hullámhosszát automatikusan szinkronban tartó megoldás bevezetésével a Fujitsu Laboratories szükségtelenné teszi a hőszabályozási mechanizmus alkalmazását, és elősegíti a kisebb méretű, energiahatékonyabb eszközök fejlesztését. Az új technológiával a kompakt, kis fogyasztású optikai adóvevők közvetlenül a CPU házába szerelhetők. A megoldást az exaflop-kategóriájú szuperszámítógépek4 és felső kategóriás szerverek processzorai közötti optikai csatlakozásra alkalmazva új lehetőség nyílik szupergyors számítógépek építésére.

Az optikai adóvevő adó komponense egy fényforrásból és a fényforrás által kibocsátott fényt kódoló optikai modulátorból áll. Jó optikai modulátor lehet erre a célra a kompakt és energiahatékony gyűrű rezonátor. Ám mivel az optikai adóvevő a CPU mellett helyezkedik el, hullámhossza és a gyűrűrezonátor-alapú optikai modulátor működési hullámhossza nem esik egybe a CPU-ból származó hő miatt, és így nem kódolódik információ a fényben. A megfelelő összhanghoz hőszabályozó mechanizmusra van szükség, ami azonban akadályozza az egyszerű, kompakt és energiahatékony adóvevő kialakítását.

Ez a világ első olyan komplat szilícium-alapú fotonikára épülő fényforrása, amelynek működéséhez nincs szükség hőszabályozásra. A fényforrás egy szilíciumtükörből és egy félvezető optikai erősítőből áll. A szilíciumtükör egy gyűrű rezonátort és egy hullámhosszt szabályozó Bragg-reflektort tartalmaz. A fényforrásban és az optikai modulátorban egyaránt megtalálható gyűrű rezonátorok mérete tökéletesen egyforma, így CPU hője azonos változást okoz a fényforrás hullámhosszában és az optikai modulátor működési hullámhosszában. Emiatt nincs szükség a jelenlegi technológiánál használt hőszabályozó mechanizmus alkalmazására, és az optikai adóvevő is kompaktabb és energiahatékonyabb lehet. Az adó komponens mérete 1 mm alá zsugorítható. Az egységeket sorba rendezve a nagy kapacitású optikai csatlakozóhoz olyan optikai adóvevő alakítható ki, amelyet kis mérete folytán a CPU-modulra lehet szerelni.

A technológia előkészíti a nagy kapacitású és kis fogyasztású optikai csatlakozókat nagy tömegben alkalmazó exaflop-kategóriájú szuperszámítógépek és felső kategóriás szerverek fejlesztését. A Fujitsu Laboratories tovább kívánja folytatni az új fényforrás-technológiára épülő optikai adóvevők fejlesztését a nagy kapacitású csatlakozó megoldások létrehozásához.

Kapcsolódó linkek

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások