Pezseg az elektronikai hulladékok piaca

Pezseg az elektronikai hulladékok piaca

2006. április 4. 09:55, Kedd
Az elektronikai és elektromos berendezésekből származó hulladékok kezelésének koordinálását számtalan cég végzi.

A jogszabályok szerint minden belföldi, elektromos és elektronikai terméket gyártót, importálót és forgalmazót különféle e-hulladékkezelési és hasznosítási kötelezettségek terhelnek. Az Európai Unió irányelvében megfogalmazott, az elektronikai és elektromos berendezésekből származó hulladékok kezelésére vonatkozó szabályodkat 2005. augusztus 13-tól Magyarországon is alkalmazni kell. A szabályok nem kevés anyagi ráfordítást igényelnek, hiszen visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási feladatok, valamint pénzügyi és biztosítékképzési adók jelentkeznek a kötelezettek oldalán.

A kötelezetteknek két lehetőségük van: közvetlenül maguk végzik el a hulladékkezeléssel kapcsolatos teendőket - a vele járó biztosítékadási kötelezettségekkel és termékdíj fizetéssel együtt -, vagy csatlakozniuk kell valamilyen koordinációs szervezethez, amely leveszi a vállukról ezt a terhet. A termékdíj-kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a hulladék-visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségek nem szűnnek meg, ellenben ez utóbbiak teljesítésével a kötelezettek - a környezetvédelmi törvény alapján - mentesülhetnek termékdíj-fizetési kötelezettségük alól.

Az elektromos és elektronikai berendezések olyan összetevőket tartalmaznak, melyek hulladékká válásuk után a környezetbe kerülve súlyos károkat okozhatnak. Ezért fontos e hulladékok szelektív gyűjtése, környezetkímélő hasznosítása és ártalmatlanítása. A kezelt hulladék újrafeldolgozásra alkalmas részei Magyarországon és az Európai Unió egyes országaiban kerülnek értékesítésre. A további feldolgozásra nem alkalmas hulladékfrakciókat hulladéklerakókban helyezik el. A veszélyes hulladékokat az arra specializálódott lerakók fogadják be.

A vas és színesfém összetevők csaknem 100%-ban újrahasznosíthatók. Ezek újrafeldolgozása Magyarországon, a többi fémé pedig külföldön történik. A műanyagok újrafeldolgozását nehezíti változatos összetételük, valamint a sok esetben adalékanyagként jelenlévő brómozott égéskésleltető anyagok. A tévékészülékek és monitorok katódsugárcsöveinek üveganyagát csak speciális előkészítést követően lehet ismét képcsőüvegek gyártása során újrafelhasználni.

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások