Már a gépek is képesek önmaguk szaporítására

Már a gépek is képesek önmaguk szaporítására

2005. május 13. 11:56, Péntek
A reprodukció mostantól már nem csupán az élővilág kiváltsága, amerikai kutatók egy önmaga sokszorosítására képes robotot építettek.

Hod Lipson a Cornell Egyetem professzora és munkatársai a Nature-ben publikálták a kis mechanikus építőelemeket használó szerkezetről szóló tanulmányukat, ami alapjaiban írhatja át a robotok alkalmazására vonatkozó elveket. Persze ne egy klasszikus humanoid robotra asszociáljunk a fent leírtakból, aki egy forrasztópákával elkezdi összedrótozni saját hasonmását.


Hod Lipson a moduláris kockákkal
Ez a robot - ha annak lehet ne­vez­ni - csupán három-négy építő­elemből áll, melyek valójában leginkább egy-egy építőkockára emlékeztetnek. Azonban a gyere­kek játékával szem­­ben ezekben a 10 centis koc­kák­ban egy-egy mikro­pro­cesszor is helyet ka­pott, melyek min­de­­gyi­ke azonos uta­sítás­kész­let­tel ren­delke­zik az elemek össze­illeszté­sét és azok for­ga­tá­sát illetően, attól füg­gően, hogy az elemek mi­ként illesz­kednek egy­más­hoz. Az uta­sí­tá­­so­kat úgy alkot­ták meg, hogy együtt­mű­kö­dés­­re bír­ják az ele­meket az ön­sok­szo­ro­sí­tás ér­dekében.

Vegyük például a publikációban leírt robotot, ami három vagy négy elem egymás tetejére való helyezésével egy torony alakzatot képez. A robot ezután elkészíti saját mását azáltal, hogy akárcsak egy daru, körbeforogva felszedegeti a közeli elemeket, beazonosítja, majd a megfelelő sorrendben egymásra rakosgatja azokat. Az elemek elektromágnesekkel kapcsolódnak egymáshoz. Utasításkészletük egyáltalán nem bonyolult, sőt Lipson szerint összességében kifejezetten egyszerűek.

Mivel az elemek egyformák, további kockák hozzáadásával jóval nagyobb szerkezetek is létrehozhatók, mint a Nature-ben leközölt toronyalakú robot. Hosszabb távon a kutatók célja több száz, akár ezer alapmodulból álló robotok megtervezése. A toronyalakú robot valamivel több mint egy perc alatt építi meg jelen állapotában saját mását, ami szintén képes önmaga lemásolására.


A brit Bath Egyetem specialistája, Adrian Bowyer szerint nagyon ígéretes a Cornell professzorának munkája, ami különösen akkor lehet eredményes, ha az elemeket sikerül lekicsinyíteni és nagy mennyiségben, olcsón előállítani, mellyel Lipson is egyetért. Az önsokszorosításnak igen jelentős kihatásai lehetnek a robotok a világtól elzárt helyeken vagy az űrkutatásban való alkalmazásainak, ahol igen korlátozott a javítás lehetősége. Az önsokszorosítás a javítás alapvető formája, emelte ki Lipson.

Letölthető videó; mérete 5 MB, formátuma .wmv

Listázás a fórumban 
Adatvédelmi beállítások